HZZO osniva 4 regionalna ureda


HZZO osniva 4 regionalna ureda

Na 13. sjednici Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) izmijenilo je Statut HZZO-a te će HZZO od sada djelovati kroz četiri  regionalna  ureda:  Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, koji će upravljati svojim područnim službama. Svaki od četiri regionalna ureda obavljat će stručne poslove iz djelokruga rada HZZO-a, poput poslova zdravstvene zaštite, nadzora i kontrole nad ugovornim partnerima, međunarodnu suradnju, knjigovodstvene i financijske poslove plaćanja računa, te pravne poslove i zastupanje.

Na lokalnoj razini, područne službe, koje spadaju pod jedan od četiri regionalna centra, bavit će se ubuduće samo provedbom prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja te prijavama i odjavama zdravstvenog osiguranja.

Oformljeno je novo tijelo HZZO-a, Vijeće za razvoj, čiji će zadatak biti unapređenje rada i uvođenje tehnoloških novina u redovnom provođenju poslova, te briga o razvojnim projektima HZZO-a.

Grupna praksa obiteljskih liječnika - 14 satna dostupnost pacijentima

HZZO je prvi put, kao pilot projekt, u Varaždinskoj županiji ugovorio grupnu praksu u djelatnosti opće medicine. Tri liječnička tima organizirana u grupnu praksu imat će veću mogućnost pružanja zdravstvene zaštite i pojačane skrbi pacijentima. Primjerice, grupna praksa će omogućiti 14 satnu dostupnost zdravstvene zaštite za pacijenta (7 - 21 sat), 14 satnu dostupnost stručne podrške pacijentu telefonom (7 - 21 sat), 14 satnu dostupnost doktora za kućne posjete (7 - 21 sat),  14 satnu dostupnost skrbi pacijenta u vrijeme godiš­njih odmora i odsutnosti izabranog doktora (edukacija, bolova­nje i sl.), reorganizaciju aktivnosti medicinskih sestara kroz poveća­nje medicinskih uz smanjenje administrativnih aktivnosti u ordinaciji, naručivanje pacijenata (mogućnost centralnog naručivanja za sve doktore) i usmjerava­nje pacijenata po hitnosti.

Isto tako, bit će dostupnija potrebna dokumentacija pacijenata svim doktorima koji provode grupnu praksu (obvezno postojanje informatizacije ordinacija koje obavljaju grupnu praksu). Pilot projekt uključuje timski rad doktora i grupnu praksu kroz stručne konzultacije i evaluacije rada.

Strateški plan povećanja efikasnosti: digitalna arhiva

HZZO je donio strateški plan povećanja efikasnosti. Plan predviđa uspostavu cjelovitog sustava  uredskog poslovanja sa digitalnom arhivom, analizu i katalogizaciju poslovnih procesa, edukaciju djelatnika, osiguravanje svih preduvjeta za uspješnu primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti, uspostavu cjelovitog sustava nabave, uspostave pomoćne evidencije u HZZO-u i interoperabilnost s evidencijama u drugim tijelima državne i javne uprave, unapređenje i poboljšanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, informatizaciju HZZO-a i uspješna primjena informatičkih tehnologija.

HZZO provodi zajednička javnu nabavu za električnu energiju i telefoniju 

 HZZO kao središnje tijelo za javnu nabavu, provodit će postupke zajedničke nabave električne energije, fiksne i mobilne telefonije, interneta i uredskog materijala (uključivo tonera i tinte) za 22 javne ustanove (kliničke bolničke centre, opće bolnice i Hrvatski zavod za javno zdravstvo). Upravno vijeće ravnatelju HZZO-a odlukom je dalo ovlaštenje za potpis Sporazuma o zajedničkoj nabavi i pokretanju postupka zajedničke nabave.

Dvije nove pretrage u laboratorijima primarne zdravstvene zaštite

U laboratorijima primarne zdravstvene zaštite provodit će se 2 nova dijagnostička postupka i to HbA1c - pretraga za praćenje protokola oboljelih od šećernih bolesti, te CRP – pretraga za rano otkrivanje upalnih procesa u organizmu. Uvođenjem ovih pretraga na primarnu razinu, znatno će se povećati dostupnost zdravstvene zaštite, jer pacijenti više neće morati odlaziti zbog njih u bolničke ustanove, a uz to će se skratiti vrijeme povratka nalaza u ordinacije. Iako će te postupke laboratoriji dodatno naplaćivati od HZZO-a, trošak samih pretraga za HZZO će biti manji nego da se provodi u bolnicama, te će se ovom promjenom ostvariti i ušteda za zdravstveni proračun.

Nova pomagala na Popisu pomagala HZZO-a

Radi povećanja kvalitete života i zdravlja osiguranih osoba, na Popis ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a, izmijenjena su i uvrštena nova istovrsna pomagala iz područja ortoza, pomagala kod šećerne bolesti, pomagala za disanje, očna i tiflotehnička pomagala, slušna i surdotehnička pomagala. Izmjenama i dopunama Pravilnika omogućena je regulacija količine zavojnog materijala po stvarnom stanju potreba za oboljele od bulozne epidermolize, te veća količina pomagala za urogenitalni sustav. HZZO će sklopiti ugovore sa 5 novih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala, a s dosadašnjim isporučiteljima biti će sklopljeni ugovori za isporuku na 8 novih lokacija. Time je znatno povećana dostupnost ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama.