HZZO osigurao sredstva za hitnu medicinu u turističkoj sezoni


HZZO osigurao sredstva za hitnu medicinu u  turističkoj sezoni

Na 8. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donesena je odluka o financiranju hitne medicine na državnim cestama ozlijeđenih i oboljelih osoba na području Republike Hrvatske tijekom turističke sezone. HZZO je osigurao 5,7 milijuna kuna za ukupno 13 timova, od kojih je jedan u redovnom radu za zračni promet, a ostali timovi su timovi na državnim cestama.

Na ovaj se način tijekom turističke sezone osigurava dodatna kvaliteta i sigurnost kako građanima RH kao i  stranim turistima koji dolaze na ljetovanje u Hrvatsku.

Financiranje pripravničkog staža za doktore medicine

HZZO će u 2012. godini provesti javne natječaje za financiranje pripravničkog staža za doktore medicine. Javni natječaji provest će se najviše tri puta tijekom 2012. godine, a broj slobodnih pripravničkih mjesta utvrđivat će se na osnovi podataka pribavljenih od strane ugovornih zdravstvenih ustanova. Prvi natječaj u 2012. godini se provodi za doktore medicine s obzirom da se radi o deficitarnoj struci nužno potrebnoj za funkcioniranje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.

Ortopedska pomagala na 21 novoj lokaciji

Sklopljeni su ugovori sa 16 novih isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala, a s dosadašnjim isporučiteljima sklopljeni su ugovori za isporuku na 21 novoj lokaciji. Time je znatno povećana dostupnost zdravstvene zaštite i ortopedskih i drugih pomagala osiguranicima.

KBC-u Split  sredstva za liječenje u hiperbaričnoj komori

HZZO je osigurao sredstva za financiranja liječenja svojih osiguranika u hiperbaričnoj komori za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2012. godine koje će se ugovoriti s Kliničkim bolničkim centrom Split. Liječenje će se provoditi putem Zavoda za pomorsku medicinu Vojnog zdravstvenog središta u sastavu Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga Republike Hrvatske u Splitu kao suradne ustanove. Mjesečni iznos za provođenje liječenja može iznositi do 23.840,00 kuna.

Na Korčuli djelatnost neurologije

Upravno vijeće HZZO-a je prihvatilo ponudu Doma zdravlja Korčula za uspostavu tima u djelatnosti neurologije od 1. svibnja 2012. godine.

Izvješće o poslovanju HZZO-a za prvo tromjesečje

Usvojeno je izvješće o poslovanju HZZO-a u prvom kvartalu ove godine.  HZZO od je ostvario ukupne prihode u iznosu od 5.100.470.897 kn, što je za 3,32% manje od ukupno ostvarenih prihoda u istom razdoblju 2011. godini kada su iznosili 5.275.450.085 kn.

Prihodi - prihodi od doprinosa (obvezno zdravstveno osiguranje i ozljede na radu i profesionalne bolesti) praćeni po prihodnim računima, uplaćuju se u riznicu i u razdoblju siječanj-ožujak 2012. godine ostvareni su u iznosu od 4.283.893.141 kn, a u istom razdoblju prethodne godine iznosili su 4.244.999.694 kn, odnosno veći su za 38.893.447 kn ili za 0,92%.
Rashodi- u razdoblju siječanj-ožujak 2012. godine, sveukupni rashodi  HZZO-a izvršeni su u iznosu 5.410.811.551 kn, veći su za 4,59% od izdataka u prvom tromjesečju prethodne godine kada su iznosili 5.173.507.886 kn. Najveći dio rashoda - izdataka utrošeno je za zdravstvenu zaštitu, koja iznosi 4.701.080.164 kn i čini 86,88% sveukupnih izdataka. Za naknade je utrošeno 11,56% izdataka, a svi ostali izdaci čine 1,56% ukupnih izdataka.

Naknade - najveći dio naknada čine naknade zbog bolesti i invalidnosti koje su iznosile 264.675.463 kn, veće su za 2,18% od isplaćenih naknada za bolovanja u prethodnoj godini (259.030.322 kn), a u strukturi čine 4,89% ukupnih izdataka. 

Izdaci za rodiljne naknade, obvezni rodiljni dopust, iznosili su 225.353.129 kn i nešto su manji u odnosu na godinu ranije kada su iznosili 227.940.703 kn.

Bolovanja - stopa bolovanja na teret poslodavca u razdoblju siječanj-ožujak 2012. godine iznosila je 1,75%, manja je za 2,23% od stope bolovanja iskazane u prethodnoj godini kada je iznosila 1,79%.

Stopa bolovanja na teret Zavoda iznosi 1,83%, a u istom razdoblju prethodne godine iznosila je 1,81%, odnosno povećana je za 1,10%. Od stope bolovanja na teret Zavoda, koja iznosi 1,83%, stopa bolovanja zbog bolesti iznosi 1,19%, zbog komplikacija u trudnoći 0,52%, te zbog njege člana obitelji 0,12%. Znatan udio u stopi bolovanja na teret Zavoda čine komplikacije u trudnoći i to 28,41%.