Imunoterapija pembrolizumabom poboljšava stopu preživljavanja u oboljelih od raka jednjaka s visokom razinom PD-L1


Imunoterapija pembrolizumabom poboljšava stopu preživljavanja u oboljelih od raka jednjaka s visokom razinom PD-L1

Imunoterapija pembrolizumabom bila je uspješnija u odnosu na standardnu ​​kemoterapiju u poboljšavanju ukupne stope preživljavanja kod pacijenata s uznapredovalim rakom jednjaka koji su imali visoku razinu liganda programirane stanične smrti 1 (PD-L1).

U pacijenata čiji je PD-L1 kombinirani pozitivni rezultat (CPS) bio ≥10, bez obzira na histologiju, liječenje pembrolizumabom dalo je ukupno 12-mjesečno preživljenje od 43 posto, naspram 20 posto za pacijente liječene paklitakselom, docetakselom ili irinotekanom.

Ovi podaci upućuju na to da bi pembrolizumab trebao postati nova standardna terapija za pacijente s PD-L1 CPS-om od 10 ili više.

Jednako tako, treba spomenuti da je ukupna stopa odgovora na terapiju također bila bolja kod pacijenata na pembrolizumabu nego kod pacijenata na kemoterapiji. Što se pak tiče profila sigurnosti, on je kod pembrolizumaba bio bolji nego kod kemoterapije.

Izvor:
Gastrointestinal Cancers Symposium (GICS) 2019