IVF uspješniji kod žena s odgovarajućim razinama vitamina D


IVF uspješniji kod žena s odgovarajućim razinama vitamina D

Studija provedena u Kanadi na 173 žene pokazala je da je in vitro oplodnja (IVF) uspješnija kod žena koje imaju zadovoljavajuću razinu vitamina D. Naime, žene s dovoljnim razinama vitamina D imale su znatno veću vjerojatnost da će imati uspješnu kliničku trudnoću nego žene s nedovoljnim razinama vitamina D.

Inače, 55 posto žena iz studije imalo je niske razine vitamina D. Jednako tako, pokazalo se da su pretile žene bile izložene većem riziku da će imati nedostatak vitamina D, posebice žene s indeksom tjelesne mase (ITM) višim od 40.

Prethodna studija pokazala je da pretilost može uzrokovati nedostatak vitamina D.

Prema mišljenju stručnjaka razina 25-hidroksi vitamina D (25[OH]D) u serumu, kao pokazatelja razine vitamina D, mogla bi se koristiti kao prediktor uspješnosti IVF-a u žena koje liječe neplodnost.

Također, smatra se da bi trebalo stalno pratiti razinu vitamina D u žena koje se podvrgavaju medicinski potpomognutoj oplodnji (MPO), te ukoliko postoji nedostatak vitamina D, trebalo bi ga nadoknaditi uzimanjem dodataka vitamina D.

Izvor:
CMAJ Open