Kemoterapija isporučena putem nanočestica može poboljšati stopu preživljavanja od raka debelog crijeva


Kemoterapija isporučena putem nanočestica može poboljšati stopu preživljavanja od raka debelog crijeva

Stopa preživljavanja od raka debelog crijeva mogla bi se poboljšati ako se lijekovi za kemoterapiju dostavljaju putem sitnih nanočestica u bolesne organe, ukazuje nova studija. Inače, rak debelog crijeva je treći najčešći rak na svijetu i drugi najsmrtonosniji.

Laboratorijsko istraživanje pokazalo je da se nanočestice koje sadrže kemoterapijski lijek kapecitabin izravno vežu za oboljele stanice, zaobilazeći zdrave stanice i na taj način smanjujući toksične nuspojave, kao i veličinu tumora.

Valja spomenuti, da je kapecitabin kemoterapeutik prvog izbora za liječenje raka debelog crijeva.

Smatra se, da bi se ovaj način liječenja također mogao primjeniti i za liječenje drugih karcinoma te za druge kemoterapeutike.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), u otprilike dva milijuna ljudi svake godine se dijagnosticira rak debelog crijeva, a polovica njih neće preživjeti. Čimbenici rizika uključuju konzumaciju prerađenog mesa, crvenog mesa i alkohola te pretilost.

Izvor:
Carbohydrate Polymers