Koliko dana u nizu treba mjeriti krvni tlak da bi se dijagnosticirala hipertenzija?


Koliko dana u nizu treba mjeriti krvni tlak da bi se dijagnosticirala hipertenzija?

Uobičajeni posjet liječničkoj ordinaciji obično rezultira mjerenjem krvnog tlaka. Kod osoba za koje se sumnja da imaju visoki krvni tlak ili hipertenziju, obično je potrebno nekoliko dodatnih provjera visine krvnog tlaka kako bi se ustanovilo radi li se o hipertenziji. No, nameće se pitanje koliko dana u nizu je potrebno kontrolirati visinu krvnog tlaka kako bi se dijagnosticirala hipertenzija.

Prema rezultatima nove studije, izgleda da su dovoljna samo tri dana za dijagnozu hipertenzije, ukoliko se krvni tlak mjeri jednom ujutro i jednom navečer.

Inače, prema novim smjernicama American Heart Association i American College of Cardiology, za sve osobe koje imaju krvni tlak 130/80 mmHg smatra se da imaju hipertenziju. Kod prijašnjih smjernica granične vrijednosti su bile više, 140/90 mmHg.

No, neki stručnjaci upozoravaju da ove rezultate treba uzeti s oprezom jer krvni tlak varira ovisno o tome kada i kako se mjeri. Također, zaboravlja se da pacijenti trebaju razdoblje odmora prije mjerenja krvnog tlaka te odgovarajuću veličinu manšete.

Izvor:
Journal of the American Heart Association