Kombinacija lijekova poboljšava stopu preživljavanja oboljelih od kronične limfocitne leukemije


Kombinacija lijekova poboljšava stopu preživljavanja oboljelih od kronične limfocitne leukemije

Kombinacija dvaju lijekova, rituksimaba i ibrutiniba, poboljšava stopu preživljavanja oboljelih od kronične limfociten leukemije (CLL) u odnosu na primjenu standardne terapije, ukazuje nova američka studija u kojoj je sudjelovalo više od 500 pacijenata s kroničnom limfocitnom leukemijom. 

Naime, u 89,4 posto pacijenata s kroničnom limfocitnom leukemijom koji su uzimali spomenutu kombinaciju lijekova došlo je do zaustavljanja progresije bolesti, naspram 72,9 posto kod pacijenata koji su dobivali standardnu terapiju.

Što se tiče općeg preživljavanja, bez obzira na to je li bolest napredovala ili ne, ispitivanje je pokazalo da je tri godine nakon liječenja, 98,8 posto pacijenata koji su primali kombinaciju ova dva lijeka bilo živo, ​​u usporedbi s 91,5 posto onih koji su primali standardnu terapiju.

Također, valja spomenuti da je kombinacija rituksimaba i ibrutiniba manje toksična od postojeće standardne terapije.

Prema mišljenju stručnjaka, ovi rezultati mogli bi utjecati na promjenu načina liječenja većine oboljelih od kronične limfocitne leukemije.

Izvor:
New England Journal of Medicine