Kombinacija tri lijeka učinkovita u liječenju uznapredovalog melanoma


Kombinacija tri lijeka učinkovita u liječenju uznapredovalog melanoma

Izgleda da kombinacija tri lijeka, dabrafeniba i trametiniba koji inhibiraju BRAF mutacije i inhibitora imunoloških kontrolnih točaka pembrolizumaba, može značajno produljiti život osoba s uznapredovalim melanomom.

Korištenje spomenuta tri lijeka zajedno, senzibilizira pacijentov imunološki sustav kako bi se pojačala moć imunoterapije i blokirao rast dvaju gena - BRAF i MEK, koji inače uzrokuju da se stanice raka razmnožavaju i rastu izvan kontrole.

Inače, oko polovica ljudi kojima je dijagnosticiran metastatski melanom nose BRAF mutaciju.

Izvor:
Nature Medicine