Kombinirana imunoterapija poboljšava preživljavanje pacijenata s uznapredovalim rakom debelog crijeva


Kombinirana imunoterapija poboljšava preživljavanje pacijenata s uznapredovalim rakom debelog crijeva

Kombinacija dva imunoterapeutika, durvalumaba i tremelimumaba, može poboljšati stopu preživljavanja u pacijenata s uznapredovalim refraktornim kolorektalnim karcinomom, ukazuje nova studija.

U usporedbi s najboljom potpornom terapijom, kombinirana imunoterapija povećala je ukupno preživljenje za 2,5 mjeseca, kod ove skupine teških bolesnika.

Inače, ovo je prva studija koja demonstrira učinkovitost check-point inhibitora u pacijenata s uznapredovalim refraktornim rakom debelog crijeva neselektiranih za nedostatak sustava za popravak krivo sparenih baza (mismatch repair deficiency).

Obzirom da ova dva imunoterapeutika, durvalumab i tremelimumab, djeluju na različitim mjestima check-point kaskade, smatra se da njihova kombinacija može imati aditivno i/ili sinergističko djelovanje, kao što se u prethodnim studijama pokazalo za kombinaciju nivolumaba i ipilimumaba.

Istraživanje je obuhvatilo 180 pacijenata s uznapredovalim refraktornim kolorektalnim karcinomom koji nije reagirao na primjenu standardne terapije koja je sadržavala fluoropirimidin, irinotekan i oksaliplatin (kao i liječenje inhibitorima receptora epidermalnog faktora rasta [EGFR] ako je tumor bio RAS divljeg tipa).

Izvor:
GISC 2019