Kombinirana terapija značajno odgađa napredovanje karcinoma u bolesnika s uznapredovalim melanomom


Kombinirana terapija značajno odgađa napredovanje karcinoma u bolesnika s uznapredovalim melanomom

Kombinacija imunoterapeutika relatlimaba (anti-LAG-3) i nivolumaba (anti-PD-1) odgodila je vrijeme do progresije karcinoma u oboljelih od uznapredovalog melanoma znatno više od samog nivoalumaba, pokazala je nova studija.

Inače, ovo je prvo randomizirano kliničko ispitivanje faze III koje pokazuje kliničku korist od blokiranja imunološke kontrolne točke LAG-3.

Smatra se, da ovi rezultati pokazuju da je kombinirana terapija s relatlimabom i nivolumabom potencijalna nova opcija za liječenja pacijenata s prethodno neliječenim melanomom koji se nije mogao ukloniti kirurškim zahvatom.

Medijan vremena do napredovanja bolesti bio je 10,1 mjeseci među pacijentima koji su primali kombinirani tretman, što je znatno dulje od 4,6 mjeseci viđenih u pacijenata koji su primali samo nivolumab.

Valja spomenuti, da imunoterapija inhibitorom kontrolne točke djeluje blokirajući određene proteine ​​na površini stanica koji pomažu raku da izbjegne imunološki sustav tijela. Blokiranje tih kontrolnih točaka pomaže imunološkom sustavu u borbi i uklanjanju raka. Nivolumab djeluje na protein nazvan PD-1, dok relatlimab blokira signalizaciju inhibicijskog proteina nazvanog LAG-3 na T stanicama imunološkog sustava, ponovno jačajući njihovu antitumorsku aktivnost.

Izvor:
American Society of Clinical Oncology