Loš san povezan s rizikom od Alzheimerove bolesti?


Loš san povezan s rizikom od Alzheimerove bolesti?

Nova studija pokazala je da se razina beta amiloida, nusprodukta moždane aktivnosti, koji se smatra markerom za Alzheimerovu bolest, normalno povećava tijekom dana, a smanjuje tijekom noći. 

U zdravih osoba, razina beta amiloida pada na najnižu razinu oko 6 sati nakon spavanja, a vraća se na najvišu razinu 6 sati nakon maksimalne budnosti.

Prema mišljenju znanstvenika razlog tome mogla bi biti slabija aktivnost mozga tijekom spavanja koja dozvoljava tijelu da odstrani beta amiloid putem likvora.

Kod starijih osoba izgleda da su razine beta amiloida stalne, što upućuje na moguću vezu između nedostatka sna i rizika od Alzheimerove bolesti.

Tako postoje spekulacije da bolji san može pomoći u smanjivanju rizika od Alzheimerove bolesti.

Naravno, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se istražilo koliko poremećen san kod mlađih osoba može utjecati na normalni protok beta amiloida.

Izvor:
Archives of Neurology