Majčinstvo može potaknuti opsesivno-kompulzivno ponašanje


Majčinstvo može potaknuti opsesivno-kompulzivno ponašanje

Rezultati nove studije ukazuju da nove majke imaju znatno veću stopu opsesivno-kompulzivnih simptoma nego ostale osobe, te da su ti simptomi usmjereni na brigu prema novorođenčetu.

Naime, nove majke mogu stalno brinuti da li njihovo dijete još diše, ili mogu biti opsjednute mikrobima te je li bočica za hranjenje pravilno sterilizirana, ili mogu nepotrebno brinuti je li se dijete ozljedilo.

Tako se pokazalo da je 11 posto novih majki imalo značajne opsesivno-kompulzivne simptome, dva tjedna i šest mjeseci nakon poroda. Inače, stopa opsesivno-kompulzivnog poremećaja u općoj populaciji kreće se od 2 do 3 posto.

Ovi simptomi su obično privremeni i mogu rezultirati hormonalnim promjenama ili mogu biti adaptivni odgovor na brigu za novorođenče.

U polovice žena s navedenim simptomima uočeno je poboljšanje stanja nakon šest mjeseci.

Ukoliko opsesivno-kompulzivni simptomi ometaju svakodnevno funkcioniranje i odgovarajuću brigu za novorođenče, oni mogu ukazivati na mentalnu bolest.

U oko 70 posto žena koje imaju opsesivno-kompulzivne simptome javljaju se i simptomi depresije, što ukazuje da opsesivno-kompulzivni poremećaj u novih majki predstavlja izrazitu mentalnu bolest, ističu stručnjaci.

Izvor:
Journal of Reproductive Medicine