Liječenje mentalnih bolesti u trudnoći


Saznajte smije li se liječenje mentalnih bolesti nastaviti u trudnoći, koje je lijekove za mentalne bolesti najsigurnije uzimati tijekom trudnoće te koje su posljedice neliječenja mentalnih bolesti u trudnoći.