Što je opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP)?


Saznajte više o opsesivno-kompulzivnom poremećaju (OKP), što ga karakterizira, kolika je njegova učestalost, koji oblici kompulzije postoje, kako se liječi opsesivno-kompulzivni poremećaj te kakva je prognoza liječenja.