Komorbiditet


Komorbiditet

Bolesnici koji imaju opsesivno kompulzivni poremećaj (OKP) vrlo često pate i od drugih duševnih poremećaja. Tako je životna prevalencija za veliku depresivnu epizodu kod osoba sa OKP-om oko 67%, a za socijalnu fobiju oko 25%. Ostali psihijatrijski poremećaji koji se javljaju zajedno sa OKP-om su generalizirajući anksiozni poremećaj, panični poremećaj, poremećaji hranjenja, poremećaji uzrokovani štetnom uporabom alkohola te poremećaji osobnosti.

Također incidencija Tourettovog sindroma kod osoba sa OKP-om kreće se od 5 do 7%, a 20 do 30 % osoba koje pate od OKP-a imaju različite tikove.

Tekst priredio:
Ljubomir Glamuzina, dr. med.

Zadnja izmjena: 21.08.2019.