Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)


Saznajte više o posttraumatskom stresnom poremećaju (PTSP), što karakterizira PTSP, kako se dijagnosticira i liječi PTSP, kakva je prognoza liječenja PTSP-a, koji simptomi kod oboljelih od PTSP-a upućuju na rizik od suicida te kako okolina može pomoći oboljelima.