Melanom u djece može biti agresivniji od melanoma u odraslih


Melanom u djece može biti agresivniji od melanoma u odraslih

Nova studija provedena na 717 djece i 1.368 mlađih odraslih osoba kojima je dijagnosticiran melanom, pokazala je da su neka djeca oboljela od melanoma izložena agresivnijem melanomu nego odrasle osobe koje imaju melanom.

Rezultati studije ukazuju da izgleda postoji biološka razlika između melanoma kod djece i melanoma kod odraslih osoba.

Tako se pokazalo da su stanice karcinoma pronađene u sentinel limfnim čvorovima (limfni čvorovi najbliži karcinomu) kod 25 posto djece i kod 14 posto odraslih osoba. 

Debljina tumora bila je najsnažniji prediktor metastaza u limfnim čvorovima i kod djece i kod odraslih osoba.

No pokazalo se da su djeca s debljinom tumora od 1,01 do 2,00 milimetara, u usporedbi s mlađim odraslim osobama koje su imale tumor iste debljine, bila izložena šest puta većem riziku da će imati stanice karcinoma u sentinel limfnim čvorovima.

Jednako tako pokazalo se da su djeca mlađa od 10 godina izložena većem riziku da će imati udaljene metastaze te veću debljinu tumora nego starija djeca i mlađe odrasle osobe.

Izvor:
Cancer