Muškarci više uživaju u seksu u poznim godinama


Muškarci više uživaju u seksu u poznim godinama

Prema rezultatima američkog istraživanja provedenog na oko 6.000 ispitanika, muškarci mogu očekivati gotovo pet dodatnih godina aktivnog spolnog života u usporedbi sa ženama. Naime u 55 godini muškarci u prosjeku imaju još 15 godina seksualno aktivnog života ispred njih, a žene samo 10,5 godina.

Ključ je u dobrom zdravlju, kažu istraživači, jer dobro zdravlje pojačava seksualni nagon i uživanje. Kod ljudi koji su zdravi gotovo dva puta je vjerojatnije da će biti zainteresirani za seks u usporedbi s onima koji su bolesni ili su slabijeg zdravlja.

Kod zdravih ljudi je također vjerojatnije da će imati redovite seksualne odnose jednom ili više puta tjedno te da će imati bolju kvalitetu vođenja ljubavi, smatraju stručnjaci.

Sveukupno gledano, muškarci su češće nego žene spolno aktivni, važnija im je kvaliteta seksualnog života te su više zainteresirani za seks, a te spolne razlike povećavaju se sa dobi.

Najveća razlika je između 75 do 85 godine starosti gdje je 38,9 posto muškaraca reklo da su bili spolno aktivni, u usporedbi sa 16,8 posto žena.

Razliku u seksualnoj aktivnosti mogla bi objasniti činjenica da je oko tri četvrtine muškaraca u svim dobnim skupinama reklo da imaju partnera dok je među ženama njih dvije trećine imalo partnera. Za žene u dobi od 75 i više godina, od deset žena jedva njih četiri je imalo partnera, što je odraz dužeg životnog vijeka žena te sklonosti muškaraca da se žene mlađim ženama.

Paula Hall, savjetnica za ljubavne odnose rekla je: "Čini se da seksualna funkcija slabi što smo stariji” te je nastavila, "biološki, ako imamo dobro zdravlje nema razloga zašto ne bi mogli i u starijoj dobi imati seksualni život."

Izvor:
BBC