Napadi gihta češći noću


Napadi gihta češći noću

Akutni napadi gihta javljaju se dva puta češće tijekom noći i rano ujutro nego tijekom dana, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo više od 700 pacijenata s gihtom. Pretpostavlja se da niža temperatura tijela, noćna dehidracija, ili noćna razina kortizola mogu pridonijeti riziku od napada gihta tijekom noći.

Napadi gihta bili su najčešći između ponoći i 7:59.

Povećani rizik od noćnih napada gihta uočen je čak i među pacijentima s niskim unosom purina 24 sata prije napada.

Inače, poznato je da izbjegavanje ili smanjenje unosa namirnica bogatih purinom, može pomoći u smanjivanju rizika od napada gihta. Purin se može naći u mesu, plodovima mora i alkoholu.

Oboljeli od gihta imaju poremećen metabolizam purina što rezultira povišenom koncentracijom mokraćne (urične) kiseline u serumu, hiperuricemijom. Do upale zgloba dolazi zbog reakcije organizma na kristale mononatrijskog urata u sklopu hiperuricemije.

Izvor:
Arthritis & Rheumatology