Neki antipsihotici mogu povećati rizik od smrti u bolesnika s demencijom


Neki antipsihotici mogu povećati rizik od smrti u bolesnika s demencijom

Američko istraživanje provedeno na više od 75.000 ispitanika, u dobi od 65 i više godina, pokazalo je da antipsihotik haloperidol u odnosu na druge antipsihotike više povećava rizik od smrti starijim bolesnicima s demencijom.

Istraživanje je analiziralo povezanost rizika od smrti s primjenom antipsihotika kao što su aripiprazol, haloperidol, kvetiapin, olanzapin, risperidon i ziprasidon.

Pokazalo se da su stariji bolesnici s demencijom koji su uzimali haloperidol imali dvostruko veći rizik od smrti nego bolesnici koji su uzimali risperidon.

Jednako tako treba istaknuti da su bolesnici koji su uzimali kvetiapin imali najmanji rizik od smrti.

Antispihotici se primjenjuju kod starijih bolesnika s demencijom zbog njihovog snažnog sedativnog učinka, u slučajevima kada bolesnici postanu agresivni.

Inače od ranije je poznata povezanost primjene antipsihotika i većeg rizika od smrti u starijih bolesnika s demencijom.

No treba reći da svi antipsihotici ne nose jednaki rizik od smrti za starije bolesnike, te stoga liječnici trebaju uzeti u obzir rezultate ovog istraživanja prilikom propisivanja terapije svojim pacijentima.

Izvor:
British Medical Journal