Nova klasa antibiotika učinkovita protiv bakterije otporne na više postojećih antibiotika


Nova klasa antibiotika učinkovita protiv bakterije otporne na više postojećih antibiotika

Rezultati novih studija pokazuju da je nova klasa antibiotika koja se sastoji od makrocikličkih peptida pokazala kroz in vivo i in vitro pokuse da učinkovito liječi infekcije uzrokovane sojevima gram negativne bakterije Acinetobacter baumannii otpornim na više lijekova i karbapeneme.

Nadalje, rezultati su postavili osnovu za klinička ispitivanja na ljudima za testiranje sigurnosti i učinkovitosti zosurabalpina, makrocikličkog peptida, za liječenje infekcija Acinetobacterom otpornih na lijekove kod ljudi. Ovi antibiotici liječe infekciju hvatanjem lipopolisaharida-LptB2FGC prijenosnog kompleksa i sprječavanjem njegovog izvoza lipopolisaharida na vanjsku membranu.

Inače, gram-negativne bakterije izuzetno je teško ubiti jer je njihova citoplazmatska membrana okružena vanjskom membranom koja blokira ulazak većine antibiotika. Neprobojna priroda vanjske membrane posljedica je prisutnosti velikog, amfipatskog glikolipida koji se zove lipopolisaharid (LPS) u njenom vanjskom listiću.

Bakterija Acinetobacter baumannii je jedan od vodećih uzročnika bolničkih epidemija u svijetu kod imunokompromitiranih bolesnika, posebno u jedinicama intenzivnog liječenja, a povremeno i akutnih izvanbolničkih infekcija, a u Hrvatskoj se pojavila 2002. godine. Ova gram-negativna bakterija brzo razvija otpornost na različite antibiotike zbog urođenih i stečenih mehanizama i sposobna je dugotrajno preživjeti izvan čovjeka ili životinja i to u nepovoljnim okolišnim uvjetima kao što je bolnička sredina.

Zosurabalpin, novi molekularni entitet, je u fazi kliničkog razvoja od strane švicarske farmaceutske tvrtke F. Hoffmann-La Roche i trenutno je u fazi I ispitivanja za liječenje infekcija s Acinetobacter baumanii, bakterijskih pneumonija stečenih u bolnici (HABP), bakterijskih pneumonija povezanih s ventilatorom (VABP) ili bakterijemija. Zosurabalpin se primjenjuje intravenskim putem. 

Izvor:
Nature, HZJZ