Novi biomarkeri za Alzheimerovu bolest otkrivaju bolest prije pojave prvih simptoma


Novi biomarkeri za Alzheimerovu bolest  otkrivaju bolest prije pojave prvih simptoma

Nova studija je pokazala da se abnormalne razine nekoliko proteina u krvi, za koje se vjeruje da imaju ulogu u razvoju Alzheimerove demencije, mogu otkriti godinama prije pojave prvih simptoma Alzheimerove bolesti, što bi moglo pomoći u prevenciji ili odgodi Alzheimerove demencije.

Naime, pokazalo se da su razine tri proteina značajno povišene kod oboljelih od Alzheimerove demencije, i to proteina: katepsina D, LAMP-1 (lysosome-associated membrane protein 1) i ubikvintnog proteina. Dok je razina proteina Hsp70 (heat-shock protein 70) značajno niža u pacijenata s Alzheimerovom demecijom.

Smatra se da bi navedeni proteini mogli biti korisni biomarkeri za utvrđivanje rizika od Alzheimerove bolesti, te pomoći u praćenju uspješnosti liječenja Alzheimerove demecije.

Izvor:
Neurology