Onečišćenje zraka povećava rizik od raka pluća kod nepušača


Onečišćenje zraka povećava rizik od raka pluća kod nepušača

Kod osoba koje nikad nisu pušile, žene su daleko sklonije od muškaraca razvoju raka pluća usljed izloženosti onečišćenju zraka, ukazuje nova studija. Globalna prevalencija pušenja duhana općenito je u padu, no zagađenje zraka postalo je važan čimbenik rizika za rak pluća, ističu stručnjaci.

Procjenjuje se  da je 23 posto smrtnih slučajeva povezanih s rakom pluća diljem svijeta uzrokovano zagađenjem zraka.

Također, smatra se da je onečišćenje zraka neovisan čimbenik rizika za rak pluća među ženama koje nikada nisu pušile.

Valja spomenuti da je ovo istraživanje također pokazalo da je učestalost adenokarcinoma pluća bila veća u osoba koje nisu nikada pušile nego kod osoba koje ikada pušile. Jednako tako, rak pluća se u žena češće dijagnosticirao u nižem stadiju nego kod mušakaraca.

Izvor:

19th World Conference on Lung Cancer (WCLC).