Pasivno pušenje povezano s razvojem alergije na hranu u djece


Pasivno pušenje povezano s razvojem alergije na hranu u djece

Izloženost pasivnom pušenju u prvih nekoliko tjedana života, može kod djeteta povećati rizik od razvoja alergije na hranu, ukazuje nova studija provedena u Švedskoj na gotovo 3.800 djece. Inače, rano izlaganje pasivnom pušenju dobro je poznati čimbenik rizika za astmu, a u nekim istraživanjma i za alergijsku senzibilizaciju i atopijski dermatitis.

Rezultati istraživanja pokazali su da su djeca roditelja koji su pušili kada su djeca bila stara dva mjeseca, izložena većem riziku od razvoja alergije na hranu, i to posebice alergije na jaja i kikiriki. Također, treba pripomenuti da su djeca koja su sudjelovala u istraživanju praćena do 16. godine života.

Svakako treba imati na umu da ovo istraživanje ne dokazuje da pasivno pušenje uzrokuje alergiju na hranu, već ukazuje na povezanost pasivnog pušenja i alergije na hranu.

Izvor:
The Journal of Allergy and Clinical Immunology