Pomoću tau proteina može se predvidjeti atrofija mozga kod oboljelih od Alzheimerove bolesti


Pomoću tau proteina može se predvidjeti atrofija mozga kod oboljelih od Alzheimerove bolesti

Prema rezultatima nove studije, pomoću tau proteina može se pouzdano predvidjeti mjesto buduće atrofije mozga kod oboljelih od Alzheimerove bolesti, godinu dana ili čak više godina unaprijed. Za razliku od tau proteina, pomoću amiloidnih plakova nije se moglo tako uspješno predvidjeti mjesto buduće atrofije mozga. 

Inače, ovi rezultati podupiru sve popularniju teoriju, da tau protein direktnije pokreće degeneraciju mozga kod Alzheimerove bolesti od proteina amiloida. 

Za razliku od amiloida, koji se široko nakuplja u mozgu, ponekad čak i kod ljudi bez simptoma Alzheimerove bolesti, obdukcije osoba oboljelih od Alzheimeroe bolesti otkrile su da je tau protein koncentriran upravo tamo gdje je atrofija mozga najteža i na mjestima koja pomažu objasniti razlike u simptomima pacijenta.

Naravno, nitko ne sumnja da amiloid ima ulogu u Alzheimerovoj bolesti, no sve više studija vezanih uz tau protein, počinje mijenjati razmišljanje o tome što zapravo pokreće Alzheimerovu bolest. 

Obzirom da nakupljanje tau proteina u mozgu ukazuje gdje će se dogoditi degeneracija mozga, smatra se da je tau protein ključni pokretač neurodegeneracije kod Alzheimerove bolesti.

Jednako tako, smatra se da tau PET snimanje može pomoći brojnim kliničkim ispitivanjima u evaluaciji uspješnosti terapije i prilagođavanju doziranja.

Izvor:
Science Translational Medicine