Pomoću testa aktivacije bazofila može se predvidjeti težina alergije na hranu


Pomoću testa aktivacije bazofila može se predvidjeti težina alergije na hranu

Prema mišljenju američkih i kineskih znanstvenika pomoću testa aktivacije bazofila (BAT), može se predvidjeti težina alergijske reakcije na hranu, te poboljšati dijagnosticiranje alergije na hranu.

Pomoću postojećih testova za alergije, kožnog prick testa, te određivanja specifičnog IgE-a, ne može se dovoljno dobro predvidjeti težina kliničke reaktvnosti, stoga bilo koji test pomoću kojega se može postaviti točnija dijagnoza predstavlja veliku vrijednost, ističu znanstvenici.

Inače, test aktivacije bazofila (BAT) je baziran na protočnoj citometriji kojom se utvrđuje ekspresija CD63 i CD203c na površini bazofila nakon degranulacije.

Nažalost, test aktivacije bazofila (BAT) trenutno nije dostupan za kliničku uporabu, te se koristi samo u istraživanjima.

Izvor:
The Annals of Allergy, Asthma & Immunology