Pomoću testa krvi može se predvidjeti progresija Alzheimerove bolesti


Pomoću testa krvi može se predvidjeti progresija Alzheimerove bolesti

Istraživanje koje su proveli znanstvenici iz Njemačkog centra za neurodegenerativne bolesti u Tübingenu pokazalo je da se analizom krvi može predvidjeti progresija bolesti i neurodegeneracija mozga u vrlo ranim fazama Alzheimerove bolesti

Naime, pokazalo se da su razine serumskog neurofilamenta lakog lanca (NfL) korelirale s razinama u cerebrospinalnoj tekućini (CSF) i bile su povišene u pred-simptomatskim fazama Alzheimerove bolesti.

Do 16 godina prije pojave simptoma demencije došlo je do primjetnih promjena u krvi.

Smatra se da ovi rezultati doprinose sve većem broju dokaza koji upućuju na to da se neurofilament lakog lanca (NfL) može klinički koristiti kao biomarker za Alzheimerovu i druge neurodegenerativne bolesti.

Visoke razine NfL-a mogu biti znak mnogih različitih neuroloških bolesti i ozljeda. Kada su neuroni mozga oštećeni ili umiru, oslobađaju NfL protein, koji zatim dospijeva u cerebrospinalnu tekućinu i krv.

Izvor:
Nature Medicine