Povišeni krvni tlak u liječničkoj ordinaciji nije uvijek arterijska hipertenzija


Povišeni krvni tlak u liječničkoj ordinaciji nije uvijek arterijska hipertenzija

Studija provedena u Španjolskoj na 69.045 ispitanika prosječne starosti od 64 godine pokazala je da je jedna trećina bolesnika s hipertenzijom otpornom na liječenje imala tzv. hipertenziju bijelog ogrtača.

Hipertenzija bijelog ogrtača je kada neka osoba tijekom mjerenja krvnog tlaka u liječničkoj ordinaciji ima povišeni krvni tlak, no u svakodnevnom životu njen tlak je u granicama normale.

Hipertenzija otporna na liječenje je hipertenzija kod koje je tlak ostao povišen usprkos istovremenoj terapiji s tri različite vrste lijekova.

Rezultati studije su pokazali da je 37 posto od 8.295 bolesnika s hipertenzijom otpornom na liječenje ustvari imalo hipertenziju bijelog ogrtača.

Isto tako pokazalo se da su u usporedbi s muškarcima žene češće imale hipertenziju bijelog ogrtača (42 posto naspram 34 posto).

Bolesnici s pravom arterijskom hipertenzijom koja je bila otporna na liječenje bili su nešto mlađi i češće muškarci. Među njima bio je i velik broj pušača, dijabetičara i bolesnika s ventrikularnom hipertrofijom. 

Izvor:
Hypertension