Preživljenje bez progresije bolesti kod oboljelih od leukemije povećano uz zanubrutinib


Preživljenje bez progresije bolesti kod oboljelih od leukemije povećano uz zanubrutinib

Preživljenje bez progresije bolesti znatno je dulje sa zanubrutinibom nego s ibrutinibom među pacijentima s relapsom ili refraktornom kroničnom limfocitnom leukemijom (CLL) ili malim limfocitnim limfomom (SLL), ukazuju rezultati nove studije.

Nakon 24 mjeseca, stope preživljenja bez progresije bolesti prema procjeni znanstvenika bile su 78,4 odnosno 65,9 posto u skupinama koje su primale zanubrutinib, odnosno ibrutinib. Dulje preživljenje bez progresije bolesti primijećeno je za one koji su primali zanubrutinib u odnosu na ibrutinib među pacijentima s delecijom 17p, mutacijom TP53 ili oboje (omjer rizika za progresiju bolesti ili smrt, 0,53); u ostalim glavnim podskupinama, preživljenje bez progresije dosljedno je davalo prednost zanubrutinibu. Sigurnosni profil zanubrutiniba bio je bolji od profila ibrutiniba.

Također valja istaknuti, da su prednosti u pogledu preživljenja bez progresije bolesti i ukupnog odgovora primijećene u svim glavnim podskupinama, uključujući i visokorizične pacijente.

Inače, ibrutinib, je inhibitor Brutonove tirozin kinaze (BTK), a zanubrutinib, je također inhibitor BTK, no s većom specifičnošću,

Izvor:
New England Journal of Medicine