Prikrivena hipertenzija povezana s kognitivnim propadanjem


Prikrivena hipertenzija povezana s kognitivnim propadanjem

Osobe srednje i starije životne dobi s prikrivenom hipertenzijom izložene su dva i više puta većem riziku od slabljenja kognitivnih funkcija, ukazuje japanska studija provedena na 587 ispitanika u dobi od 40 i više godina.

Smatra se da ambulantno mjerenje krvnog tlaka može pomoći u otkrivanju prikrivenog rizika od kognitivnog propadanja.

Jednako tako, pokazalo se da jednostavni test za procjenu kognitivnih funkcija može pomoći u otkrivanju osoba starije životne dobi koje imaju prikrivenu hipertenziju.

Inače, za prikrivenu hipertenziju ili izoliranu izvanambulantnu hipertenziju, karakteristično je da se opetovanim mjerenjem krvnog tlaka u liječničkoj ordinaciji dobivaju normalne vrijednosti arterijskog tlaka, dok mjerenja krvnog tlaka izvan liječničke ordinacije i 24-satno kontinuirano (automatsko) mjerenje arterijskog tlaka (KMAT) pokazuju da se radi o povišenom arterijskom tlaku.

Kontinuirano 24-satno mjerenje arterijskog tlaka (KMAT) je neinvazivna metoda za automatsko praćenje arterijskog tlaka tijekom 24 sata ili duže, koristeći većinom oscilometrijske uređaje koji daju informaciju o prosječnom 24-satnom arterijskom tlaku i o prosječnim vrijednostima za vrijeme određenih perioda dana i noći.

Izvor:
American Society of Hypertension (ASH) 2015 Annual Scientific Meeting