Probiotici mogu smanjiti odgovor pacijenata oboljelih od raka na imunoterapiju


Probiotici mogu smanjiti odgovor pacijenata oboljelih od raka na imunoterapiju

Novo istraživanje pokazalo je da uzimanje probiotika može drastično smanjiti odgovor pacijenata oboljelih od raka na imunoterapiju. Inače, imunoterapija djeluje tako da ponovno osposobljava imunološki sustav za identifikaciju i ciljanje stanica raka.

U ovom istraživanju je sudjelovalo 113 pacijenata s metastatskim melanomom koji su započeli s uzimanjem imunoterapije. Uzimanje probiotika je za 70 posto smanjilo odgovor na primjenu imunoterapeutika znanih kao PD-1 inhibitori.

S druge strane, kod pacijenata na prehrani bogatoj vlaknima uočeno je peterostruko povećanje odgovora na imunoterapiju.

Valja reći, da je ovo istraživanje proučavalo povezanost između prehrane pacijenata oboljelih od raka, mikrobiote crijeva i njihovog odgovora na imunoterapiju.

Rezultati su pokazali da promjenjivi čimbenici načina života mogu utjecati na mikrobiom crijeva i imunoterapijski odgovor u bolesnika s rakom.

Izvor:
American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting