Problemi sa spavanjem mogu biti znak Alzheimerove demencije


Problemi sa spavanjem mogu biti znak Alzheimerove demencije

Prema rezultatima laboratorijskog istraživanja koje je provedeno na miševima problemi sa spavanjem mogli bi biti rani znak Alzheimerove demencije.

Alzheimerovu demenciju karakterizira progresivno oštećenje pamćenja i spoznajnih funkcija, koje može dovesti do potpunog vegetativnog stanja, što pak može rezultirati socioekonomskim slomom i ranom smrću.

Poznato je da je pojava amiloidnih plakova ključna za razvoj Alzheimerove demencije. U ovom istraživanju pokazalo se da se prvom pojavom amiloidnih plakova poremetio san u miševa.

Inače, protein beta-amiloid se tijekom 24 sata normalno nakuplja i uklanja iz mozga, kako u miševa, tako i u ljudi. No u bolesnika s Alzheimerovom demencijom beta-amiloid se sporije uklanja iz mozga nego kod zdravih osoba.

Znanstvenici smatraju da je što ranije otkrivanje prvih znakova Alzheimerove demencije ključno za njezino liječenje.

Nažalost, oboljeli od Alzheimerove demencije pokazuju prve probleme s pamćenjem tek kada je bolest podomakla te kada su neki neuroni već uništeni.

Naravno, treba pripomenuti da se rezultati dobiveni istraživanjima na miševima ne mogu uvijek primjeniti i na ljude.

Izvor:
Science Translational Medicine