Pušenje u nekih žena uzrokuje prijevremenu menopauzu


Pušenje u nekih žena uzrokuje prijevremenu menopauzu

Postoji mnogo razloga da se ne puši, a znanstvenici s University of Pennsylvania dodali su još jedan, naime u žena s određenim genetskim varijacijama pušenje može uzrokovati pojavu ranih znakova menopauze, i do 9 godina ranije od prosjeka.

Iako su neka ranija istraživanja pokazala da pušenje ubrzava pojavu menopauze za 1 do 2 godine, ovo je prvo istraživanje koje ukazuje na vezu između genetike i pušenja, s prijevremenom menopauzom.

Za potrebe istraživanja znanstvenici su 14 godina pratili više od 400 žena u dobi od 35 do 47 godina.

Žene koje su bile nositeljice gena CYP3A4*1B, a pušile su veću količinu cigareta dnevno, ulazile su 9 godina ranije u menopauzu nego žene s istom varijacijom gena koje nisu pušile.

Slični rezultati uočeni su i u žena koje su imale varijaciju gena CYP1B1*3.

Inače, 62 posto sudionica iz istraživanja, koje su bile bjelkinje, imale su varijaciju gena CYP3A4*1B.

Izvor:
Menopause