Rana menopauza povezana s povećanim rizikom od invaliditeta i nezaposlenosti


Rana menopauza povezana s povećanim rizikom od invaliditeta i nezaposlenosti

Nedavno objavljena studija koja je provedena u Finskoj, otkrila je, da je rani početak menopauze povezan sa smanjenom radnom sposobnošću žena u dobi od 46 godina. Istraživanje nadalje pokazuje da doživljavanje menopauze u ranijoj dobi povećava rizik od invaliditeta i dana nezaposlenosti, kao i prelazak u invalidsku mirovinu.

Žene koje su ušle u menopauzu do 46. godine života prijavile su 40% veću vjerojatnost smanjene radne sposobnosti u usporedbi s referentnom skupinom.

U Finskoj je prosječna dob žena za menopauzu otprilike 51 godina. Menopauza se odnosi na razdoblje kada funkcija jajnika opada, što na kraju dovodi do prestanka menstruacije. Oko 80% žena ima simptome povezane s padom razine estrogena, kao što su valovi vrućine i poremećaji spavanja. Osim toga, rizik od kardiovaskularnih bolesti raste tijekom menopauze. Menopauza se smatra ranom ako nastupi prije 45. godine života.

Izvor:
The University of Oulu