Ranije započinjanje adjuvantne kemoterapije poboljšava preživljavanje oboljelih od raka debelog crijeva


Ranije započinjanje adjuvantne kemoterapije poboljšava preživljavanje oboljelih od raka debelog crijeva

Analiza 10 studija u kojima je sudjelovalo 15.410 bolesnika s dijagnosticiranim rakom debelog crijeva pokazala je da adjuvantnu kemoterapiju za rak debelog crijeva treba započeti čim ranije nakon kirurške resekcije, kako bi se poboljšala stopa preživljavanja oboljelih.

Naime analiza je pokazala da je svako 4-tjedno odlaganje početka adjuvantne kemoterapije povezano sa znatnim padom stope preživljavanja (14 posto).

Adjuvantna kemoterapija predstavlja sistemsko davanje citostatika ili regionalno zračenje nakon kirurške resekcije, kako bi se iskorijenio skriveni ostatak novotvorine. Postupak je posebno koristan za bolesnike koji su izloženi visokom riziku od recidiva raka debelog crijeva.

Inače među kliničarima još postoje razmimoilaženja oko vremena početka adjuvantne kemoterapije za rak debelog crijeva nakon kirurške resekcije.

Izvor:
JAMA