Redovita tjelesna aktivnost nakon srčanog udara poboljšava stopu preživljavanja


Redovita tjelesna aktivnost nakon srčanog udara poboljšava stopu preživljavanja

Mnoge osobe koje su preživjele srčani udar brinu se da bi tjelovježba ili bilo kakva dulja tjelesna aktivnost mogli opteretiti njihovo srce, no, rezultati nove švedske studije ukazuju da čak i niska razina tjelesne aktivnosti u prvoj godini od srčanog udara može biti dovoljna za smanjivanje rizika od smrti u godinama koje slijede.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su povećale tjelesnu aktivnost između dva posjeta liječnika imale 59 posto manji rizik od umiranja tijekom sljedeće četiri godine u odnosu na osobe koje su stalno bile neaktivne. Pojedinci koji su bili stalno aktivni imali su 71 posto manji rizik od smrti od neaktivnih osoba.

Ova studija podupire tjelovježbu kao jedan od najvažnijih lijekova koje ljudi mogu primjeniti prije pojave srčanih tegoba, te osobito nakon njih.

Valja istaknuti da svaka količina tjelesne aktivnosti može pomoći osobama koje su pretrpjele srčani udar, no redovita tjelesna aktivnost bi ipak trebala biti cilj.

Izvor:
Journal of the American Heart Association