Primjena koronarnih stentova


Što su koronarni stentovi, koje vrste stentova postoje, tko treba dobiti stent te kakva je prognoza stentiranog bolesnika.