SAD: Sifilis, gonoreja i infekcije klamidijama u porastu


SAD: Sifilis, gonoreja i infekcije klamidijama u porastu

Prema podacima američkog Centra za nadzor i prevenciju bolesti (CDC), broj slučajeva triju ključnih spolno prenosivih bolesti se u prošloj godini po prvi puta povećao nakon 2006. godine.

Naime, u 2014. godini zabilježeno je 1,4 milijuna slučajeva infekcije klamidijama, što je povećanje od 2,8 posto u odnosu na 2013. godinu. Jednako tako, navedeni broj predstavlja najveći broj prijavljenih slučajeva neke spolno prenosive bolesti u SAD-u.

Također, treba spomenuti da je u protekloj godini zamjećen i značajan porast učestalosti sifilisa (15 posto) i gonoreje (5 posto). Sifils je bio najučestaliji u homoseksulanih i biseksualnih muškaraca.

Inače, zabrinjavajući je porast navedenih spolno prenosivih bolesti u muškaraca, i to u homoseksulaca i biseksualaca, kao i u mladih žena.

Izvor:
U.S. Centers for Disease Control and Prevention