Sjeme lana olakšava simptome menopauze i poboljšava kvalitetu života


Sjeme lana olakšava simptome menopauze i poboljšava kvalitetu života

Biljni estrogeni ili fitoestrogeni uneseni hranom povisuju razinu estrogena koja se snižava tijekom menopauze te njihova svojstva mogu spriječiti simptome menopauze. Jedan od najpoznatijih izvora fitoestrogena je sjeme lana, a rezultati novog istraživanja na tu temu pokazali su kako fitoestrogeni lana i trening utječu na simptome menopauze i kvalitetu života u razdoblju od 3 mjeseca.

Istraživanje je provedeno na 140 žena, od kojih je 70 njih činilo dvije eksperimentalne skupine. Ispitanice u obje eksperimentalne skupine nisu uzimale zamjensku hormonsku terapiju ili je ista bila kontraindicirana, primale su 5 g sjemena lana dnevno, a jedna od tih skupina je imala i trening/edukaciju o savladavanju poteškoća u menopauzi. Ostale su ispitanice činile promjenjivu eksperimentalnu (zamjenska hormonska terapija) te kontrolnu skupinu (ispitanice bez tretmana).

Sve su ispitanice na početku i na kraju istraživanja ispunile upitnik ljestvice za menopauzu (Menopause Rating Scale) i ljestvice kvalitete života (SF-36 Quality-of-Life Scale).

Vrijednosti ljestvice kvalitete života uključuju fizičko i mentalno zdravlje. Obje su sastavnice bile približno slične za sve skupine ispitanica na početku istraživanja, dok su na kraju te vrijednosti porasle u obje eksperimentalne skupine. U eksperimentalnoj promjenjivoj skupini su se vrijednosti za fizičko zdravlje smanjile, a vrijednosti za mentalno zdravlje porasle, dok su se u kontrolnoj skupini sve vrijednosti ljestvica kvalitete života smanjile.

Rezultati su pokazali kako se jačina simptoma menopauze koje su ispitanice iskusile smanjila od početka do kraja istraživanja u obje eksperimentalne skupine (8,7 posto, odnosno 9,8 posto) te u promjenjivoj eksperimentalnoj skupini (10 posto). Nasuprot tome, jačina simptoma menopauze se povećala za 6,9 posto u ispitanica kontrolne skupine.

S obzirom da je zabilježeno pozitivno djelovanje sjemena lana i edukacije o savladavanju poteškoća u menopauzi, ovi rezultati mogu potaknuti zdravstvene djelatnike da iste metode uvedu kao redovitu praksu za žene u menopauzi.

Primjer dobre metode za ublažavanje simptoma menopauze je uzimanje Femipause dodatka prehrani koji osim suhog ekstrakta lupine sjemenki lana, sadrži i ekstrakt lista livadne djeteline, vitamine B – skupine te korijen anđelike i valerijane i melatonin.

Oglasna vijest