Sleep apneja može povećati rizik od razvoja gihta


Sleep apneja može povećati rizik od razvoja gihta

Izgleda da je sleep apneja značajan čimbenik rizika za razvoj gihta, ukazuje nova studija. Naime, osobe sa sleep apnejom u odnosu na osobe bez sleep apneje, imaju 60 posto veći rizik od razvoja gihta.

Jedan od mogućih bioloških mehanizama koji bi mogao biti odgovoran za vezu između sleep apneje i rizika od gihta je apnejom inducirana hipoksija usljed koje dolazi do povećanog stvaranja purina koji se metabolizira u mokraćnu kiselinu.

Inače, i neka prethodna istraživanja su ukazivala na veću učestalost hiperuricemije (visoka koncentracija mokraćne kiseline u serumu) kod pacijenata sa sleep apnejom.

Obzirom da se hipoksija usljed sleep apneje može liječiti, ovi rezultati imaju klinički i javnozdravstveni značaj za prevenciju i liječenje gihta.

Izvor:
Arthritis & Rheumatology