Statini smanjuju težinu i smrtnost od COVID-19


Statini smanjuju težinu i smrtnost od COVID-19

Analiza 12 studija pokazala je da primjena statina, lijekova za snižavanje povišene razine kolesterola u krvi, može pomoći u ublažavanju hiperupalnih pojava koje su povezane s COVID-19.

Inače, pretpostavlja se da metabolizam lipida ima ključnu ulogu u ovoj upali, jer su citokini derivati ​​lipida, a lipidi su bitni elementi staničnih membrana koji pomažu u internalizaciji virusa i olakšavaju daljnju replikaciju i transkripciju.

Također, ranije se pokazalo da visoke razine kolesterola u tkivima potiču SARS-CoV-2 endocitozu u stanicu domaćina, omogućujući uspostavljanje infekcije.

Primjena statina u COVID-19 bolesnika nakon hospitalizacije smanjuje rizik od smrti za 47 posto. Jednako tako, pokazalo se da primjena statina donosi najviše koristi kada se primjeni u početnom stadiju COVID-19.

Izvor:
medRxiv