Tjelesna aktivnost može pomoći u smanjivanju rizika od glaukoma


Tjelesna aktivnost može pomoći u smanjivanju rizika od glaukoma

Studija provedena u Velikoj Britaniji na 5.650 ispitanika u dobi od 48 do 90 godina pokazala je da tjelesno aktivan stil života može pomoći u zaštiti očiju od glaukoma.

Glaukom je jedan od vodećih uzroka sljepoće, obično se razvija usljed povišenog očnog tlaka koji oštećuje vidni živac.

Rezultati ove studije pokazali su da umjerena tjelesna aktivnost tijekom 15 godina može za 25 posto smanjiti rizik od niskog očnog perfuzijskog tlaka (OPP), koji je važan čimbenik rizika za glaukom.

Dosada je veliki broj studija ispitivao učinak tjelesne aktivnosti na dvije komponente očnog perfuzijskog tlaka, očnog tlaka (IOP) i krvnog tlaka, no ovo je prva studija koja je ispitivala povezanost između tjelesne aktivnosti i OPP-a.

Poznato je da je dosad jedini promjenjivi čimbenik rizika za glaukom bio očni tlak, na kojeg se utjecalo lijekovima, laserom ili kirurškim zahvatom. No ova studija je pokazala da se rizik od glaukoma može smanjiti i uz pomoć tjelesne aktivnosti, koja ne samo da je dobra za smanjivanje rizika od glaukoma, nego i za smanjivanje rizika od mnogih drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Izvor:
Investigative Ophthalmology & Visual Science