Učestalost raka debelog crijeva se povećava s životnom dobi


Učestalost raka debelog crijeva se povećava s životnom dobi

Učestalost raka debelog crijeva se kod pacijenata, koji su bili na kolonoskopiji u okviru programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva, povećava s godinama starosti, posebice u osoba u dobi od 70 i više godina, u odnosu na osobe u dobi od 55 do 69 godina, ukazuje nova studija.

Rezultati ove studije su u suprotnosti s rezultatima prethodnih istraživanja koja su ukazivala da se učestalost raka debelog crijeva smanjuje s životnom dobi.

Učestalost raka debelog crijeva na 10.000 osoba bila je za osobe u dobi od 55 do 69 godina 6,6 godišnje, za osobe u dobi od 70 do 74 godine 9,5, a za osobe u dobi od 75 do 80 godina 11,4.

Inače, rak debelog crijeva je najčešći karcinom gastrointestinalnog trakta. Često se otkriva tijekom postupka probira za rak debelog crijeva. Klinički znakovi koji mogu ukazivati na rak debelog crijeva su anemija, rektalno krvarenje, bol u trbuhu, promjena u radu crijeva, opstrukcija ili perforacija crijeva.

Izvor:
JAMA Internal Medicine