Veći unos biljnih proteina povezan s manjim rizikom od kronične bubrežne bolesti


Veći unos biljnih proteina povezan s manjim rizikom od kronične bubrežne bolesti

Prehrana temeljena na biljnoj prehrani donosi razne zdravstvene dobrobiti, uključujući smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti i određenih vrsta raka. Sada je nova studija pokazala da veći unos biljnih proteina smanjuje rizik od razvoja kronične bubrežne bolesti.

Smatra se, da ovo otkriće sugerira da veći unos biljnih proteina hranom može biti koristan za zdravlje bubrega i pružiti uvid u prehrambene intervencije za prevenciju kronične bubrežbe bolesti u ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Inače, najčešći uzrok kronične bubrežne bolesti u Sjevernoj Americi i Europi je dijabetička nefropatija. Jednako tako, pacijenti s novo dijagnosticiranom kroničnom bubrežnom bolesti često imaju i hipertenziju.

Izvor:
AKJD