Zeleni čaj povezan s manjim rizikom od kognitivnog propadanja


Zeleni čaj povezan s manjim rizikom od kognitivnog propadanja

Istraživanje provedeno u Japanu pokazalo je da su osobe koje piju zeleni čaj 1 do 6 puta tjedno ili svaki dan, izložene manjem riziku od demencije ili blagog kognitivnog oštećenja (MCI).

Jednako tako, pokazalo se da konzumiranje crnog čaja i kave nema isti učinak.

Smatra se da konzumiranje zelenig čaja može pomoći u smanjivanju rizika od kognitivnog propadanja.

Inače, glavni sastojci zelenog čaja su epigalokatehin-3-galat, miricetin i askorbinska kiselina. Također, treba spomenuti da se zeleni i crni čaj dobivaju od iste biljke, no razlika je u njihovoj pripremi.

Izvor:
International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases