Amebijaza


Amebijaza je bolest koju izaziva parazit Entamoeba hystolitica i prenosi se u obliku ciste, fekalnim zagađenjem ruku, hrane, vode ili predmeta opće upotrebe koji posreduju prijenos ciste do usta. U širenju amebijaze važnu ulogu imaju parazitonoše (osobe koje u lumenu svoga crijeva nose amebe prividno bez ikakvih kliničkih smetnji) osobito ako su zaposlene oko pripreme i dijeljenja hrane.

Amebijaza je prisutna diljem svijeta, osobito u područjima s niskim sanitarnim standardima. Opasnost je velika u zemljama u razvoju, osobito u ruralnim područjima.

Inkubacija traje 2 - 4 tjedna, ali može biti i kraća ili znatno dulja. Većina zaraženih je bez simptoma, ali kronično izlučuju ciste stolicom. Invaziju tkiva prate vrućica, izmjenični proljevi i zatvori, nadutost i grčeviti bolovi u trbuhu. Može postojati osjetljivost iznad jetre i debelog crijeva, a u stolici može biti sluzi i krvi.

Potrebno se javiti liječniku!

Zadnja izmjena: 13.12.2010.