Lijekovi protiv odbacivanja transplantiranih bubrega povezani s rizikom od raka kože


Lijekovi protiv odbacivanja transplantiranih bubrega povezani s rizikom od raka kože

Pacijenti u kojih je učinjena transplantacija (presađivanje) bubrega izloženi su većem riziku od raka, i to posebice nemelanomskog raka kože, ukazuje istraživanje provedeno u Irskoj. Smatra se da je povećani rizik od raka povezan s lijekovima protiv odbacivanja transplantata (presatka).

Uočeno je da se nakon prve transplantacije bubrega, stopa raka kože povećala za 15 puta. No, stopa raka kože pala je za polovicu kada transplantacija nije uspjela te kad se pacijent vratio na dijalizu. Međutim, stopa je još uvijek bila sedam puta veća nego prije transplantacije. Nakon druge transplantacije bubrega, stopa raka kože ponovno se povećala za 12,8 puta.

Smatra se da rezultati ovog istraživanja mogu pomoći liječnicima u informiranju primatelja transplantata o potencijalnim rizicima od raka kože. Jednako tako, oni su dobar podsjetnik da je u pacijenata u kojih je učinjena transplantacija bubrega moguć razvoj raka kože.

Izvor:
JAMA Dermatology