Estetski zahvat povećanja grudi


Estetski zahvat povećanja grudi

Povećanje grudi se ubraja u manje opsežne, ali vrlo efektne zahvate estetske kirurgije. Ugradnjom implantata najnovije generacije i visoke kvalitete postiže se željeno povećanje grudi. Operacija se izvodi u općoj anesteziji. Starosna dob pacijentica je iznad 18 godina. Operativne indikacije su raznovrsne, od nerazvijenih i malenih grudi, različitih asimetrija grudi, urođenih anomalija grudi do rekonstruktivne kirurgije grudi.

Operaciju povećanja grudi silikonskim implantatima, koja se počela izvoditi u ranim 60-tim godinama ubrajamo u najmlađe zahvate estetske kirurgije. Od tada do danas milijunima žena su ugrađeni silikonski implantati te su moguće reakcije na implantat vrlo dobro ispitane i dokumentirane. Moguća je blaga reakcija organizma na implantat, kao strano tijelo što u konačnici rezultira stvaranjem tanke, vezivne ovojnice kao prirodne barijere prema implantatu. Izuzetno su rijetke reakcije odbacivanja, koje se manifestiraju u obliku upalne reakcije i razvoja jake, vezivne ovojnice.

Silikonski implantati su mekani i ne mogu se otkriti dodirom ili pritiskom na dojku. Važno je znati da pacijentica bez poteškoća može dojiti dijete, te da je dojka dostupna svim medicinskim pretragama, jer se implantat nalazi ispod mliječne žlijezde ili ispod prsnog mišića.
Potrebno je također ukloniti predrasude da silikonski implantati izazivaju pojavu raka dojke. U nekoliko vrlo opsežnih studija je dokazano upravo suprotno. 

Silikon ima široku primjenu u medicini i smatra se do sada najboljim materijalom za proizvodnju raznih implantata koji se ugrađuju u ljudsko tijelo, jer ga ljudski organizam izuzetno dobro podnosi. Od silikona se izrađuju umjetni srčani zalisci, pace-maker, kreme za kožu, dječje dudice, sredstva za podmazivanje šprica itd. Još nitko do sada nije izrazio bojazan za zdravlje pacijenata, koji se služe tim pomagalima.

Nova generacija silikonskih implantata je vrlo sigurna za pacijente, jer su ovojnice implantata napravljene u više slojeva, tako da su implantati vrlo otporni na oštećenja, kao i na djelovanje vanjske sile. Sam sadržaj, koji se nalazi unutar navedenih ovojnica, čini tzv. silikonski gel, koji je posebno obrađen i namijenjen isključivo za ovu svrhu.

Kirurški rez kod operacije povećanja grudi može se izvesti u pazušnoj jami, oko bradavice ili ispod dojke. Obzirom na ove lokacije reza ožiljci su nakon ove operacije izuzetno dobro prikriveni. Rezultat ove estetske operacije je odmah prisutan i vidljiv, pa su i pacijentice time vrlo zadovoljne.

Nakon ovog estetskog zahvata preporuča se kućna njega te bolovanje od 7 - 10 dana. Nakon tog razdoblja pacijentice se mogu uključiti u normalne životne i profesionalne aktivnosti. U postoperativnom razdoblju treba izbjegavati teže fizičke aktivnosti i dizanje težih tereta.

Zadnja izmjena: 27.08.2019.