Home / Lijekovi / dezmopresin

dezmopresin

Tvorničko ime registrirano u RH:

Minirin

Farmakoterapijska skupina:

Antidiuretski hormon

Terapijske indikacije:

  • Centralni dijabetes insipidus.
  • Primarna noćna enureza (od 5. godine života), u slučaju kada alarm enureze nije imao željeni učinak kod pacijenata s normalnom sposobnošću koncentracije urina.
  • Liječenje nokturije povezane s noćnom poliurijom kod odraslih.
15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje