eftrenonakog alfa


Farmakoterapijska skupina:

Antihemoragici, faktor zgrušavanja krvi IX

Tvorničko ime registrirano u RH:

Alprolix

Terapijske indikacije:

Eftrenonakog alfa je lijek koji se koristi za liječenje i sprečavanje krvarenja u bolesnika s hemofilijom B, nasljednim poremećajem krvarenja uzrokovanim manjkom proteina za zgrušavanje koji se naziva faktor IX. Može se primjenjivati u bolesnika svih dobi.